• problemy w przystosowaniu się do warunków w nowym kraju,
  • brak znajomości języka,
  • samotność na emigracji,
  • poczucie wyobcowania [...]
  • kompleksy,
  • brak zaufania,
  • niskie poczucie wartości,
  • brak przyjaciół, samotność,
  • poszukiwania partnera [...]
  • terapia dla osób dotkniętych problemami typu: alkoholizm, zakupy kompulsywne, zaburzenia odżywiania,
  • problemy przemocy rodzinnej: psychicznej i fizycznej [...]

Stowarzyszenia mającego na na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom żyjącym na emigracji.

Celem naszej pracy jest stworzenie odpowiedniego miejsca dla tych, którzy czują, że znaleźli się na życiowym zakręcie i w obliczu kryzysów, wątpliwości, cierpienia nie znajdują sił, by pójść dalej. Nasze Stowarzyszenie niesie pomoc również w przypadku zaburzeń takich jak trudności w przystosowaniu się do nowych warunków, samotność, depresja.

Jest rozmową, która pomaga uporać się z trudnościami, daje siłę i pozwala odkryć siebie na nowo.

Spotkanie z pedagogiem to czas, w którym można na chwilę przystanąć i spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Podzielić się problemami i zobaczyć że wiele osób ma kłopoty podobne do naszych. Nasza terapia to proces, który służy rozwiązywaniu problemów i pozwala poprawić jakość życia.

Pomoc osobom i rodzinom żyjącym na emigracji.